Strona Ogrodu Botanicznego dostepna pod adresem http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/
Strona ARCHIWALNA Ogrodu Botanicznego dostepna pod adresem http://www.biol.uni.wroc.pl/obuwr.arch/